domingo, 8 de janeiro de 2012 1. Photobucket


  "ηαø мє dєixє ρєrєcєr"


  ηαø мє dєixє ρєrєcєr

  αqui ŧαø søziηЋø

  ŧrøρєcαηdø ηαs ρєdrαs dø cαмiηЋø

  є cøηŧαηdø αs єsŧrєłαs dø cєu

  Vøcє sαbє quє fiz ρør мєrєcєr

  ŧødø ø sαbør dє sєu cαriηЋø

  Cøм єsŧє sєu jєiŧø bøηiŧiηЋø

  є øs sєus bєijøs dє мєł  ηαø мє dєixє ρєrєcєr

  ηєм мαis uм sєguηdø

  Dєsbrαvαηdø єsŧє grαηdє мuηdø

  мє ρєrdєηdø єм cαdα єsquiηα

  Vøcє sαbє quє fiz ρør мєrєcєr

  ŧødα α grαηdєzα dє suα ŧєrηurα

  ŧødαs αs curvαs dє suα єscułŧurα

  Quє ηαø vєjø єм ηєηЋuмα мєηiηα  ηαø мє dєixє ρєrєcєr

  αqui ηєsŧє αbrigø quє ŧє øfєrєçø

  мøbiłαdø cøм grαηdє αρrєçø

  ραrα quє vøcє sє siηŧα єм cαsα

  є sє vøcє quєr sαbєr

  sø ρєcø єм ŧrøcα dє ŧαηŧø fαvør

  α siηcєridαdє dø sєu αмør

  α cøмραηЋiα dє ŧødα suα grαçα  ηαø мє dєixє ρєrєcєr

  sєм ρrøvαr α døçurα dø sєu łєiŧø

  αηŧєs quє ŧødø ø αмør sєjα dєsfєiŧø

  øu єsfriє ηєsŧє мuηdø ŧαø vαziø

  Vøcє sαbє quє fiz ρør мєrєcєr

  ŧødø ø αмør quє dє vøcє ємαηα

  Diz quє мє αмα, мє αмα

  є ηuηcα мαis ρєrєcєrєi

  Dєηŧrø dє мєu cørαçãø vαdiø
  Photobucket


  Image Upload
Sem comentários:

Enviar um comentário

Gostas-te Deixa Comentario